Saturday, May 3, 2014

வெள்ளாடுகளில் நோய் மேலாண்மை

ஆடுகளை பாதிக்கும் நோய்கள்:
 
நச்சுயிரி நோய்கள்

கோமாரி நோய்

அறிகுறிகள்
 • நாக்குமடி மற்றும் குளம்புகளுக்கிடையில் கொப்புளமும் புண்ணும் காணப்படுதல்தீவனம்எடுக்க இயலாமைகாய்ச்சல்குட்டிகளில் இறப்புசினை ஆடுகளில் கருச்சிதைவு ஏற்படுதல்.
சிகிச்சை
  1. சமையல்சோடா உப்புக் கலந்த நீரில் கால் மற்றும் வாய்ப்புண்களை கழுவி மருந்திடுதல்.
  2. போரிங் பவுடருடன் கிளிசரின் கலந்து வாயில் தடவவேண்டும்.
வெக்கை சார்பு நோய்
 • இது செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடுகளைத் தாக்கும் மிகக்கொடிய தொற்றுநோய் ஆகும்.
அறிகுறிகள்
 • வாய்ப்புண்மூச்சுத்திணறல்கழிச்சல்கண் மற்றும் மூக்கிலிருந்து நீர் வடிதல்காய்ச்சல்.
தடுப்பு முறை
 • தடுப்பூசி போடுதல் அவசியம்.
 ஆட்டு அம்மை
 • வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது.
அறிகுறிகள்
 • உதடுமூக்குகண் இமைகாதுகாலின் அடிப்பகுதிமடிஇனப்பெருக்க உறுப்பு போன்றஇடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல்காய்ச்சல்உணவுஉட்கொள்ளாமை.

நீலநாக்கு நோய்ள

அறிகுறிகள்
 • காய்ச்சல்சளிதும்மல்இருமல்சுவாசிப்பதில் சிரமம்சளி கொட்டியாவதால் மூக்கடைப்புஏற்படுதல்நான்கு நாட்களில் உதடுமூக்குநாக்குகுளம்பின் மேல் பகுதி மற்றும் கீழ்த்தாடைவீங்குதல்நாக்கு நீல நிறமாக மாறுதல்தீவனம் உட்கொள்ளாமை மற்றும் ஒரு வாரத்தில்இறந்து விடுதல்.
சிகிச்சை
 • போரிங் பவுடரைத் தேங்காய் எண்ணெயில் கலந்து புண்ணுக்கு தினம் இரு முறைபோடவேண்டும்.
 • நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் 5 நாட்களுக்குள் கொடுக்கவேண்டும்.
 • மென்மையான தீவனங்களை கொடுக்கவேண்டும்.
நுண்ணுயிரி நோய்கள்

அடைப்பான்

அறிகுறிகள்
 • எந்தவித நோய் அறிகுறிகளும் இல்லாமல் திடீர் இறப்புஇறந்தபின் ஆசனவாய்மூக்குகாதுபோன்றவைகளிலிருந்து உறையாத கருஞ்சிவப்பு இரத்தம் வெளியேறுதல்.
தடுப்பு முறை
 • இறந்த ஆடுகளை ஆழமாகக் குழிவெட்டி சுண்ணாம்புத் தூள் தெளித்து மூடிவிடவேண்டும்.தடுப்பூசி போடுதல் அவசியம்.
தொண்டை அடைப்பான்

அறிகுறிகள்
 • பாதிக்கப்பட்ட ஆடுகளில் அதிகக் காய்ச்சல்மூச்சுவிட சிரமம்இருமல்கீழ்த்தாடையில் வீக்கம்,திடீரென இறந்து விடுதல்.
சிகிச்சை
 • ஆரம்பகால நோய்க்கு நோய் எதிர்ப்பு மருந்து கொடுத்தல் மற்றும் நோய் தீர்க்கும் முன் தடுப்பூசிபோடுதல் அவசியம்.
துள்ளுமாரி நோய்
 • எல்லா வயது ஆடுகளையும் பாதிக்கும்ஆனால் இளம் வயது ஆடுகளே பெரும்பாலும்பாதிக்கப்படுகின்றனமழைக்குப்பின் புதிதாக முளைத்த பசுமையான புல்வெளியில்மேய்ச்சலுக்குச் செல்லும் ஆடுகளுக்கு இந்நோய் ஏற்படும்.
அறிகுறிகள்
  1. ஆடுகள் மேயாமல் சோர்ந்து வயிற்று வலியால் பற்களைக் கடிக்கும்.
  2. சாணம் இளகிஇரத்தம் கலந்திருக்கும்.
  3. ஆடுகள் நடக்கும் போது கால்கள் பின்னிகழுத்து விரைத்துகண்கள் பிதுங்கிமயங்கிதலை சாய்ந்து கீழே விழும்.
  4. இறப்பதற்கு முன் வலிப்பு ஏற்பட்டு துள்ளி விழும்.
தடுப்பு முறைகள்
 1. சூரிய உதயத்திற்குப் பின் ஆடுகளை 1 மணி நேரம் கழித்து மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பவேண்டும்.
 2. பருவமழைக்கு முன் தடுப்பூசி போடுதல் அவசியம்.
ஒட்டுண்ணி நோய்கள்

அக ஒட்டுண்ணிகள்

பரவுதல்
 • மேய்ச்சலின் போது ஆடுகளின் வயிற்றுக்குள் செல்கின்றன.
அறிகுறிகள்
 • இரத்தசோகைபசியின்மைஎடை குறைதல்தள்ளாடி நடத்தல்தாடை வீங்குதல்உரோமம்கொட்டுதல்வயிற்றுப்போக்கு.
தடுப்பு முறைகள்
 • குடற்புழு நீக்கம் செய்தல்
 • சாணத்தை அப்புறப்படுத்திதரையைக் கழுவுதல்
 • கிருமி நாசினி மருந்தைப் பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்தல்.
புற ஒட்டுண்ணிகள்
உண்ணிபேன்தெள்ளுப்பூச்சி மற்றும் சிற்றுண்ணிகள் (mite) ஆகும்.

பாதிப்புகள்
 1. தோல் தடித்தல்சொறி உண்டாகுதல்முடி உதிர்தல்இரத்த சோகைஇரத்த ஒட்டுண்ணிகள்பரவுதல்தேய்த்துக் கொள்ளுதல்கடித்துக் கொள்ளுதல்அஜீரணம்இளைத்து எடைக்குறைதல்போன்றவையாகும்.
 2. மருந்துக் குளியல்தெளித்தல் (தூவுதல் முறைஇவற்றிற்கு கீழ்க்கண்ட மருந்துகளில் ஒன்றைப்பயன்படுத்தலாம்.
 3. மாலத்தியான்  0.5 சதவிகிதம் சுமித்தியான் 1/100 (தெளிக்கும்  முறை)
 4. பியூட்டாக்ஸ் 0.02 சதவிகிதம் லிண்டேன் 0.03 சதவிகிதம்
 5. ஐவர்மெக்டின் 0.2 மி.கி / கி.கி உடல் எடைக்கு
ஒரு செல் நுண்ணுயிரி நோய்கள்
இவற்றில் ஆட்டுக் குட்டிகளை அதிகம் தாக்கும் இரத்தக் கழிச்சல் நோய் முக்கியமானதாகும்.

அறிகுறிகள்
 • காய்ச்சல்
 • சளி மற்றும் இரத்தத்துடன் கழிச்சல்
 • வாலைத் தூக்கி முக்குதல்.
தடுப்பு முறை
 • தரை ஈரமில்லாமல் உலர்ந்த நிலையில் இருக்கவேண்டும்.
 • குட்டிகளுக்கு பாலில் ஆம்பரோலியம் கலந்துக் கொடுத்தல்
 • குட்டிகள் சானத்தை நக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும். 10 விழுக்காடு அம்மோனியாவைகொட்டிலில் தெளித்துக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
 • கன்று வீச்சு நோய்
 • டெட்டானஸ்
 • சுழல் நோய்
ஆடுகளின் எடை அதிகரிப்பதற்கும்குட்டிகளில் இறப்பை தவிர்க்கவும் குடற்புழு நீக்கம் செய்வதுஅவசியம்.
குடற்புழு நீக்க அட்டவணை
ஆடுகளின் வயது
பரிந்துரைகள்
2வது மாதம்
நாடாப்புழுக்களுக்கான மருந்து
3வது மாதம்
நாடாப்புழுக்களுக்கான மருந்து
4வது மாதம்
நாடாப்புழுக்களுக்கான மருந்து
5வது மாதம்
உருண்டைப்புழுக்களுக்கான மருந்து
6வது மாதம்
உருண்டைப்புழுக்களுக்கான மருந்து
9வது மாதம்
உருண்டை / நாடாப்புழுக்களுக்கானமருந்து
12வது மாதம்
தட்டைப் புழுக்களுக்கான மருந்து
ஆறு மாதம் வரை ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு மாதம் ஒரு முறை குடற்புழு நீக்கம் செய்யவேண்டும்ஆறுமாதத்திற்கு பிறகு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதாவது பருவமழைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒருமுறையும்பருவ மழையின் போது ஒரு முறையும்பருவ மழைக்குப்பின் இருமுறையும் கொடுக்கவேண்டும்.
மாதம் 
பரிந்துரைகள்
ஜனவரி - மார்ச்
தட்டைப்புழுவிற்கான மருந்து
ஏப்ரல் - ஜீன் 
உருளை / நாடாப்புழுக்களுக்கான மருந்து
ஜீலை - செப்டம்பர்
தட்டைப் புழுவிற்கான மருந்து
அக்டோபர் - டிசம்பர்
உருளை / நாடாப்புழுக்களுக்கான மருந்து
ஆடுகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டியவை.
 1. ஆடுகளுக்கு தகுந்த குடற்புழு மருந்தைத் தேர்வு செய்யவேண்டும்.
 2. தூள் மருந்தைப் பயன்படுத்தும் பொழுது வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்துசிறிது கரையாத மருந்துத்துகள்களும் இருக்குமாறு கொடுக்கவேண்டும்.
 3. அதிகாலையில்வெறும் வயிற்றுடன் உள்ள ஆடுகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்யவேண்டும்.
 4. மருந்துக் கலவையை வாயின் வழியாக ஊற்றும் பொழுது புரையேறாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.
 5. குடிநீரில் குடற்புழுநீக்க மருந்தும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்தும் ஒன்றாக கலந்துக் கொடுக்கக்கூடாது.
 6. குடற்புழுக்களின் வகைகளையும் முட்டைகளையும் அறிந்து மருந்து கொடுப்பது சிறந்தது.
 7. தொடர்ந்து ஒரே மருந்தைக் கொடுக்காமல் மாற்றித் தருவது அவசியம்.
வெள்ளாடுகளுக்கான தடுப்பூசி அட்டவணை
.
எண்
நோய் மற்றும்தடுப்பூசியின் பெயர்
முதல்தடுப்பூசி
தொடர்தடுப்பூசிகள்
சிறப்புக் கவனம்
1.
பிபிஆர் நோய்
(பெஸ்ட்டெஸ் பெட்டிட்ஸ்ரூமினென்ட்ஸ்)
3-4 மாதம்
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை
தகுந்த நோய்ப் பாதுகாப்பு நோய்கட்டுப்பாட்டு
முறைகளைக் கையாளவேண்டும்.
2.
கோமாரி நோய் தடுப்பூசி
(திசு வளர் கோமாரித்தடுப்பூசி)
மாதவயதில்
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை
நோய்க்கிளர்ச்சியின் போது பாதிக்கப்படாத
ஆடுகளுக்கும் அண்டைக்கிராம கால்நடைகளுக்கும் தடுப்பூசி அளித்தல்அவசியம்.
3.
துள்ளுமாரி நோய்தடுப்பூசி
 (துள்ளுமாரிநோய் தடுப்பூசி :துள்ளுமாரி டாக்சாய்டுஊசி)
வாரவயதில்
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை
மழைக்காலத்திற்கு முன்னரும்குட்டி ஈனும்பருவங்களில்
 தாய்ஆடுகளுக்கும் தடுப்பூசிஅளித்தல் அவசியம்.
4.
ஆட்டம்மை தடுப்பூசி
(வீரியம் குறைக்கப்பட்ட ஆட்டம்மை உயிர்த்தடுப்பூசி)
3-6 மாதவயதில்
(நோய்காணும்பகுதிகளில்)
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை 
(நோய்க்காணும்பகுதிகளில்மட்டும்)
கோடைக்காலத்திற்கு முன்னர் நோய் காணும் பகுதிகளில்
 ஒரு தடுப்பூசிஅவசியம்.
5.
அடைப்பான் நோய்தடுப்பூசி
(
அடைப்பான் ஸ்டோர்தடுப்பூசி)
நோய்க்கிளர்ச்சியின்போதுமட்டும் 
6மாத வயதில்
நோய் அடிக்கடிதோன்றும் பகுதிகளில் 
வருடம் ஒருமுறைமற்றபகுதிகளில்
தேவையில்லை.
நோய்க்காணும் பகுதிகளில் மழைக்காலத்திற்கு முன்னர்
 தடுப்பூசிபோடவேண்டும்.
6.
டெட்டனஸ் ஜன்னி
தடுப்பூசி (டெட்டனஸ்டாக்சாய்டு தடுப்பூசி)
குட்டி ஈன 6-8வாரத்திற்கு 
ஒரு முறை
-
குட்டிகள் பிறந்து 48 மணிநேரத்திற்கு பின்.
7.
தொண்டை அடைப்பான் தடுப்பூசி
 (பார்மலின் வழி செயலிழக்கப்பட்ட தொண்டை அடைப்பான் தடுப்பூசி)
மாத வயதில் நோய்காணும்
 பகுதிகளில்மட்டும்)
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை
மழைக்காலத்திற்கு முன்னர் ஒரு தடுப்பூசிஅளித்தல் 

No comments:

Post a Comment